Studienamiddag: Palliatieve zorg in voorzieningen voor mensen met een beperking

6 juni 2023

een organisatie van de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen

Het 'markeren' van de palliatieve fase bij mensen met een beperking! 

Mensen met een beperking kunnen niet altijd duidelijk maken wat ze ervaren. Daardoor is de start van de palliatieve fase vaak moeilijk vast te stellen. Het PALLI-instrument kan helpen bij het signaleren en gericht verkennen van de behoeften, symptomen en problemen van de patiënt en hun naasten. Het is een vragenlijst die begeleiders houvast geeft om te bepalen of en in welke mate mensen met een verstandelijke beperking achteruitgaan in hun gezondheid. Op die manier kan het een aanzet zijn om palliatieve zorg bespreekbaar te maken. 


Michael Echteld is projectleider palliatieve zorg bij Stichting Prisma en laat ons kennis maken met het PALLI-instrument.


Wanneer:        dinsdag 6 juni 2023 van 13u30 tot 16u30
Waar:              Provinciaal vormingscentrum, Smekensstraat 61, Malle (lokaal D29)
Kostprijs:        30€ per persoon
Inschrijven:   

Door invullen van inschrijfformulier via deze link FORMULIER INVULLEN vóór 25 mei 2023
Inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs van 30,00 euro op rekening BE65 0012 7642 2996 op naam van P.N.M. vzw met vermelding van '06/06/2023 + uw naam'