Studiedag Artsen

Keuze workshops

Workshop 1: Nausea en braken

Begeleid door dr. Stijn Boenders (huisarts en palliatief arts bij Ispahan vzw)

Inhoud:

"Als hij/zij maar geen pijn heeft" is een vaak gehoorde bekommernis over palliatieve patiënten. Terecht maar daarnaast mogen we het negatieve effect van nausea en braken op de levenskwaliteit van onze patiënten ook niet onderschatten. En net zoals bij pijn is de oorzaak (en dus ook de behandeling) van misselijkheid vaak complex en multifactorieel.

Tijdens deze workshop proberen we aan de hand van interactieve casuïstiek deze complexiteit te verduidelijken en de therapeutische opties te optimaliseren.