user_mobilelogo

Donderdag 5 december 2017 : Palliatieve zorg bij personen met MS en ALS

Een belangrijke evolutie binnen palliatieve zorg houdt in dat we hoe langer hoe meer geconfronteerd worden met patiënten met niet-oncologische aandoeningen. In het bijzonder is er een groeiend aantal personen met MS- en ALS die begeleid worden door palliatieve zorgteams in de diverse settings.

MS (Multiple Sclerose) en ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose) zijn beide neurodegeneratieve aandoeningen maar met een ander ziekteverloop: MS traag evoluerend, ALS eerder snel verlopend. Omdat beide aandoeningen ongeneeslijk zijn komt van bij de diagnose al de klemtoon in de zorg te liggen op symptoomcontrole en comfort voor de patiënt. Welke bijzondere aandachtspunten zijn richtinggevend in die zorg wanneer de ziekte in een palliatief en in een terminaal stadium komt? Wat is het belang van gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning bij beide aandoeningen? Op deze en andere vragen zal de gastspreker tijdens deze vormingsavond trachten antwoord te bieden.

Spreker: dr. An van Nunen, revalidatiearts, systeempsychotherapeute en coördinator van het PST van het Nationaal MS-Centrum in Melsbroek.

  • duur: 20.00 u. - 22.00 u.

  • plaats: HIVSET - Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout