user_mobilelogo

Dinsdag 24 mei 2016  : Kijken naar levenseindezorg vanuit een andere cultuur

Onze huidige maatschappij wordt samengesteld uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die eigen talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.

Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich evident ook in de zorg: er zijn multiculturele zorgontvangers én er zijn multiculturele zorgverleners. Hoe kijken beide partijen naar elkaar? Wat zijn de grootste struikelstenen? Wat hebben we nodig aan vaardigheden om zo efficiënt mogelijk de meest optimale zorg te kunnen bieden? Wat vraagt het naar attitude?.... 

  • spreker: Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, expertisecentrum voor interculturaliteit en anderstaligheid
  • duur: 20.00 u. - 22.00 u.
  • plaats: Hivset, Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout