user_mobilelogo

Hieronder vindt u het vormingsaanbod voor het najaar 2019 - voorjaar 2020.

Voor meer informatie ivm thema's, inschrijvingen, kostprijs, ... kan u klikken op de vorming zelf

 

Regionale vormingsagenda

najaar 2019 : basisopleiding palliatieve zorg voor medewerkers uit voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking

 

08/10/2019 : vormingsavond : Ruimte voor verlies / ruimte voor verdriet - (groot)ouders helpen zorgen voor kinderen en jongeren bij een overlijden

 

21/10/2019 : crematoriumbezoek

 

24/10/2019 : terugkomdag voor referentiepersonen palliatieve zorg uit de Woon- en zorgcentra

 

19/11/2019 : themadag voor medewerkers uit de ziekenhuizen

 

03/12/2019 : vormingsavond : Palliatieve zorg op de Stroke Unit

 

Provinciale vormingsagenda 

01/10/2019 : provinciale vorming : studienamiddag palliatieve zorg in voorzieningen voor mensen met een beperking

 

07-08/11/2019 : provinciale vorming : Niet te jong voor verlies - kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg

 

09/11/2019 : provinciale vorming : terugkommoment voor kinesisten en ergotherapeuten

 

10/12/2019 : provinciale vorming : studienamiddag palliatieve zorg en dementie ; Het einde nabij, wat nu? Onrust bij de stervende persoon met dementie

 

voorjaar 2020 : basisopleiding palliatieve zorg voor kinesisten en ergotherapeuten

 

Vorming in samenwerking met de federatie palliatieve zorg Vlaanderen

15/10/2019 : Vlaams Congres - Boven water - gevoelens in de laatste levensfase

  

Vorming in samenwerking met HIVSET / Thomas More Hogeschool Turnhout